Hindoestaanse tempel

Met het Hindoeïsme als confessie en Shri Bhagvati Mata Gauri Ji diep in het hart richtte Shri Guru Anand Ji Maharaj Ji in het jaar 2006 Stichting Shri Nanda Devi Mandir op en realiseerde vervolgens in het jaar 2011 de komst van een Hindoe tempel te Vlaardingen genaamd “Shri Nanda Devi Mandir”. De aan de schone Godin toegewijde Mandir accommodeert en faciliteert velerlei activiteiten op het gebied van lichamelijke en geestelijk welzijnszorg, spirituele ontwikkeling, alsmede op het gebied van het bevorderen en in stand houden van de Hindoe religie en cultuur.

De stichting stond voor de grote opgave om de modernistische kerk van de Apostolische Genootschap aan de Philips de Goedestraat 151 in Vlaardingen te transformeren naar een hindoestaanse tempel. Deze zou ruimte moeten bieden aan activiteiten als religieuze diensten, spirituele lezingen en vieringen van de Hindoe hoogtijdagen. Voorwaar een ingrijpende verandering die, ook uit financiële overwegingen, slechts stap voor stap kon worden gerealiseerd.

Voor de stichting Shri Nanda Devi Mandir was de herinrichting aanleiding om met de Timmerwinkel in Den Haag in gesprek te gaan. Met onze opdrachtgever Shri Guru Anand Ji Maharaj Ji mochten wij actief meedenken hoe wij met onze kennis konden bijdragen in de verbeelding van een passend interieur voor de tempel. Dat luistert nauw. Een plaats waar elke donderdagavond en zondagochtend Mandirdiensten worden gehouden, maar ook geschikt moest zijn voor andere activiteiten zoals lezingen en voor zij die wettelijk en traditioneel in het huwelijk willen treden.

Voor informatie:

Stichting Shri Nanda Devi Mandir
Philips de Goedestraat 151
3132 XT Vlaardingen

E-mail : info@ShriNandaDeviMandir.nl
Website : www.ShriNandaDeviMandir.nl
Facebook : www.facebook.com/shrinandadevimandir.stichting

Telefoon: +316 – 14 825 145